Sikertermékek

Parker I.M. Premium Ingenuity 5th - Shiny Chrome Parker I.M. Premium Ingenuity 5th
Parker I.M. Premium Ingenuity 5th - Shiny Chrome
Parker Ingenuity 5th Slim Pearl & Metal GT - világújdonság! Parker Ingenuity 5th
Parker Ingenuity 5th Slim Pearl & Metal GT - világújdonság!
Parker Ingenuity 5th Black Metal & Rubber GT - világújdonság! Parker Ingenuity 5th
Parker Ingenuity 5th Black Metal & Rubber GT - világújdonság!
Parker I.M. töltőtoll - Fekete GT Parker I.M.
Parker I.M. töltőtoll - Fekete GT
Parker I.M. töltőtoll - Csiszolt metál GT Parker I.M.
Parker I.M. töltőtoll - Csiszolt metál GT
Parker Jotter golyóstoll - Rozsdamentes acél CT Parker Jotter
Parker Jotter golyóstoll - Rozsdamentes acél CT
Parker I.M. Premium golyóstoll Matt Black CT Parker I.M. Premium
Parker I.M. Premium golyóstoll Matt Black CT
Parker Jotter golyóstoll - Rozsdamentes acél GT Parker Jotter
Parker Jotter golyóstoll - Rozsdamentes acél GT
Parker P.I.M. golyóstoll - Ezüst CT Parker P.I.M.
Parker P.I.M. golyóstoll - Ezüst CT
PARKER JOTTER GOLYÓSTOLL ÉS MECHANIKUS CERUZA ROZSDAMENTES ACÉL,EZÜST KLIPSZ PARKER JOTTER GOLYÓSTOLL ÉS MECHANIKUS CERUZA
PARKER JOTTER GOLYÓSTOLL ÉS MECHANIKUS CERUZA ROZSDAMENTES ACÉL,EZÜST KLIPSZ
Parker I.M. golyóstoll -Black GT Parker I.M.
Parker I.M. golyóstoll -Black GT
Parker I.M. töltőtoll - Ezüst CT Parker I.M.
Parker I.M. töltőtoll - Ezüst CT
Parker I.M. Premium Ingenuity 5th - Deep Gun Metal Parker I.M. Premium Ingenuity 5th
Parker I.M. Premium Ingenuity 5th - Deep Gun Metal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A tollcentrum.hu internetes portálon szereplő termékek webáruházon keresztüli online értékesítésben, vagy üzletünkben személyesen is megvásárolhatóak. Az online megvásárolt termékeket kívánságra házhoz szállítjuk, illetve lehetőséget biztosítunk személyes átvételre is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: vásárlási feltételek) tartalmazzák az IRÁNYTŰ MÉDIAKereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 16./C. 4., a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-977377 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vette, adószáma: 23772397-2-43, statisztikai száma: 23772397-6312-113-01, telefonszáma: +36 1 87-80-821, e-mail címe: info@tollcentrum.hu, web oldal: www.tollcentrum.hu, mint eladó (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz a tollcentrum.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a karoracentrum.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Eladó jogfenntartással él, miszerint jelen feltételeket a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosíthatja.

 

A szerződés létrejöttének folyamata

 

A karoracentrum.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbiakban olvasható.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a tollcentrum.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a sikeres megrendelést rögzíti.

A Vevő elfogadja, hogy a tollcentrum.hu portálon rögzített megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A

szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

 

Szállítási feltételek

 

A tollcentrum.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje – ha a Vevő házhozszállítást kér – általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidő alatt Eladó kiszállítja a Vevőnek az általa megrendelt és raktárkészletén lévő terméket (termékeket), vagy azt (azokat) postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő az Eladó általi beszerzési idő függvénye, amelyet az Eladó munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet a Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a tollcentrum.hu portálon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

 

Árak, a fizetés módja

 

A tollcentrum.hu webáruházában a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára kerül feltüntetésre.

Az Eladó a vevő előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát az eladó fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek az irányadóak.

A tollcentrum.hu portálon lehetőség van kiszállítással történő vásárlásra, amelynek a Magyar Köztársaság területére történő kiszállítási díja 20.000.-HUF értékhatár alatt történő vásárlás esetén egységesen bruttó 999,- HUF, míg 20.000.-HUF feletti vásárlás esetén a kiszállítás a Magyar Köztársaság területére díjmentes. Külföldre történő szállítás, esetén a szállítási díj megállapodás függvénye, amelyet kérjük, hogy egyeztessen a munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt. A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése.

Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 8 munkanapon belül nem veszi át, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket a Vevőnek kiszámlázni.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolása alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő a termék kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be az Eladó bankszámlájára, úgy Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy megbízottjának.

 

Jótállás, garancia, szavatosság

 

Az Eladó a jótállás, garancia, szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Eladó jogfenntartással él, miszerint a jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó további jótállást nem vállal.

 

A felelősség korlátozása

 

Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve az elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Az Eladó nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Eladó nem felel vis maior esetén vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, amire nincs ráhatása.

 

A termék visszaszolgáltatása

 

A Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát a termék átvételének napjától gyakorolhatja. Az írásban történő elállási jog gyakorlása esetén a vevő 14 nap alatt küldheti el elállási nyilatkozatát az Eladónak.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállási jog gyakorlásától számított tizennégy nap határidő alatt Vevőnek visszatéríti. Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, köteles visszaszolgáltatni minden, a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó jogfenntartással él, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Az Eladó követelheti a Vevőtől a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

 

Egyéb feltételek

 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Cégeknek

CÉGEKNEK
gyorsan, sokat, kedvezően!


Óra, számológép, toll (Parker, Waterman) gravírozással is.
B2B
Gyorsan, sokat, kedvezően, kiemelt ügyintézéssel.

részletek >


Vásároljon üzletünkben!

Karóra- Szótárgép
és Toll Centrum

Címünk:
1095 Bp. Soroksári út 16

JÖJJÖN BE ÜZLETÜNKBE!
MOST 10-20-50-60% kedvezmény sok termékre.

Telefonszámaink:
(+36) 70 428-0160
(+36) 70 612-7325,
(+36 1) 215 92 84

(szinte) Mindig hívható Forródrót:
(+36 20) 98 37 555

Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 10-18 óra
szombat: 10-16 óra

SLIPTO


A cloud-based contact sharing platform: www.slipto.com

 

 

Jelenleg üres a bevásárló kosara.

 

Jelölje meg csillaggal a szimpatikus termékeket. Majd itt egy kattintással összehasonlíthatja az ár/tulajdonság alapján.

 

Ide kerülnek azok a termékek, amelyeket később talán meg fog venni. Pár kattintással összehasonlíthatja a termékeket áruk és tulajdonságuk alapján.

 

A legutóbb nézett termékek kerülnek ide, amiket össze is hasonlíthat.

 

Itt látja, miket keresett az utóbbi időben

 

E-mail:

Jelszó: